Velkommen til russellyard.no. På våre sider er vi helhetlig dedikerte til å gi norske hundeelskere informasjon og tips når det kommer til hundehold og oppdrett. Vi skriver om oppdragelse, om tilnærminger til de forskjellige rasene, og om hvilke hunder som egner seg til ulike formål.

Mesteparten av dagens hunder er selskapshunder

I stor grad så er de hunder som i dag holdes, selskapshunder. De fleste vil ha en hund som de kan tilbringe fritiden sin med, som de kan la barna leke med, og som holder dem med selskap hjemme. Disse hundene må også trenes, og det er enklere å vite hvordan man skal trene dem, om hunden er av ren rase. Av de gamle rasene som byr seg frem som gode familiehunder, finner vi ofte gjeterhunder, eller hunder som gjennom generasjoner er blitt avlet frem som selskapshunder. Dette er ofte veldig små raser, som i utgangspunktet ble holdt som jakthunder for småvilt, eller fugl, men som for lengst er blitt avlet til å være langt tammere og roligere.dog-1123016_960_720

Noen hunder er fortsatt arbeidshunder

I land som Norge, er det fortsatt et relativt stort behov for forskjellige typer arbeidshunder. Da er det ikke kun snakk om å hjelpe blinde eller folk med andre former for handicap. Noen hunder holder på urgamle tradisjoner. De er fortsatt med på jakt, de trekker sleder, eller de passer på buskap og gard. Siden vår befolkning er liten, og landet er stort, finner man representativt mange nyttehunder i landet vårt.

Dette er to skiller man må ta hensyn til når man skaffer seg en hund. Hva vil du bruke hunden din til?